Бібліографічне посилання

images

Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015

     Цей стандарт установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього скла­дання й розміщування у документах.

     Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі бібліографічного запису.

     Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інфор­мації, що є об’єктами бібліографічного посилання, мають бути достатніми для їхньої загальної харак­теристики, ідентифікування та пошуку.

       У стандарті окремо подано особливості складання бібліографічних посилань на електронні ресурси та архівні документи.

        Приклади, що наведено в тексті стандарту, є умовними.

Файл