Для здобувачів ступеня доктора філософії

Заява про попередню експертизу

 

Заява-№1

–          Висновок наукового керівника

–         Висновок про наукову новизну теоретичне та практичне значення результатів дослідження

–         Академічна довідка

–         Дисертація

Заява про створення спеціалізованої вченої ради

 

    Заява-№2

–         Персональний склад

–         Відомості про персональний склад ради

–         Копії дипломів та атестатів

Заява про розгляд у спеціалізованій вченій раді      Заява-№3
–         Завірені копії робіт

–         Атестаційна справа

–         Супровідний лист

–         Висновок наукового керівника

–         Копія паспорта

–         Копія диплома магістра

–         Витяг з наказу про зарахування

–         Копія академічної довідки

–         Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

–         Примірник дисертації

–         Рішення ради про присудження ступеня

–         Відгуки опонентів

–         Анотація дисертації

–         Копія реєстраційної картки присутності членів ради

–         Стенограма

Процедура-захисту-Phd

Заява-№1_на-попередню-еспертизу

Заява-№2_про-створення-ради

Заява-№3_про-розгляд-у-раді

 

Анкетування

Анкета щодо освітньо-наукової програми 222 Медицина

Анкета аспіранта щодо оцюнювання якості освітньо-наукової програми

Анкета “Роль академічної культури в забезпеченні якості вищої освіти та мотивації аспірантів ОНП Медицина”

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо якості ОНП “Медицина”

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо якості ОПП “Медицина”

Анкета для роботодавців ОПП “Медицина”

Результати анкетування здобувачів 2020 рік І

Результати анкетування здобувачів 2020 рік ІІ

Результати анкетування здобувачів 2021 рік

Результати анкетування для роботодавців 2020 р.

Результати анкетування наукового педагогічних працівників 2020 р.

Результати анкетування здобувачів кафедрами 2020р.