Для здобувачів ступеня доктора філософії

Заява про  публічну презентацію наукових результатів дисертації

(надавати за 10 днів до проведення наукової комісії)

Заява-№1

Дисертація (друкована, електронна)

Список + Копіі наукових праць, завірені ученим секретарем

Академічна довідка (друкована,  word)

Висновок наукового керівника (керівників)

Висновок комісії з біоетики

Довідка бібліотеки про дійсність опублікованих праць згідно вимог

Довідка про антиплагіат (дисертації)

Довідка про дійсність внесених даних до ЄДЕБО

Письмові згоди: голови та рецензентів, копії дипломів

Заява про утворення разової ради для проведення захисту дисертації

(надавати за 10 днів до проведення наукової комісії)

    Заява-№2

Дисертація (з електроним підписом здобувача з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Письмові згоди опонентів, довідки про дійсність внесених даних до ЄДЕБО, копії дипломів

Відомості щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради

  
  

Орієнтовна схема кроків здобувача Phd

Письмова згода особи, яка пропонується до складу разової ради

Процедура захисту

Довідка PhD ЄДЕБО

Список публікацій PhD