Для здобувачів ступеня доктора філософії

Заява про  публічну презентацію наукових результатів дисертації

Заява-№1

Дисертація (друкована, електронна)

Список + Копіі наукових праць

Академічна довідка (друкована,  word)

Висновок наукового керівника (керівників)

Висновок комісії з біоетики

Довідка бібліотеки про дійсність опублікованих праць згідно вимог

Довідка про анти плагіат (дисертації)

Довідка про дійсність внесених даних до ЄДЕБО

Заява про утворити разову раду для проведення захисту дисертації

    Заява-№2

Дисертація (друкована, електронна)

Список + Копіі наукових праць

Академічна довідка (друкована,  word)

Висновок наукового керівника (керівників)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

   
   

Орієнтовна схема кроків здобувача Phd

Заява-№1

Заява-№2

Письмова згода особи, яка пропонується до складу разової ради

Процедура захисту

Довідка PhD ЄДЕБО

Список публікацій PhD