Нормативна база

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну діяльність»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну експертизу»

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України  від 12.01.2017 р.  № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України  від 3 квітня 2019 р. № 283 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261»

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України  від 23.09.2019 р.  № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 341 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44»

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 р. №502 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів”