Перелік документів для планування кафедральних НДР

 


п/п

Назва документу

Число примірників

Примітка

Посилання на шаблон

1 Витяг з протоколу засідання кафедри про планування

2

Файл
2 Список виконавців та співвиконавців 2 Файл
3

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширена анотація з обов’язковими розділами:

  • Актуальність
  • Мета і завдання теми
  • Наукова новизна
  • Практичне значення
  • Очікувальні наукові результати
  • Місце впровадження НДР
  • Ефективність медична
  • Ефективність соціальна
  • Ефективність економічна
  • Очікувальна наукова продукція за результатами виконання НДР     (за підписом завідувача кафедри)

 

2

4 Календаринй план НДР

2

5 Тематична карта 2 Файл
6 Реєстраційна карта 2 Сектор інноваційного розвитку
7 Звіт про інформаційно-патентні дослідження 2 Сектор інноваційного розвитку Файл
8 Висновок комісії з біомедичної етики 2 Файл
9 Перелік засобів вимірювання та методик 2 Файл
10 Рецензія на планування науково-дослідної роботи від 3-ох рецензентів 2
11

 

Доповідь з презентацією

 

 

 

тема роботи, мета та завдання, очікувані результати