Перелік документів для планування кафедральних НДР

 


п/п

Назва документу

Число примірників

Примітка

Посилання на шаблон

1 Витяг з протоколу кафедри про планування

2

Файл
2 Звіт про інформаційно-патентні дослідження 2 Сектор інноваційного розвитку Файл
3

4

Реєстраційна карта

Тематична карта

2

2

Сектор інноваційного розвитку

 

 

Файл

5 Розширена анотація з обов’язковими розділами:

  • Актуальність
  • Мета і завдання теми
  • Наукова новизна
  • Практичне значення
  • Очікувальні наукові результати
  • Місце впровадження НДР
  • Ефективність медична
  • Ефективність соціальна
  • Ефективність економічна
  • Очікувальна наукова продукція за результатами виконання НДР     (за підписом завідувача кафедри)

2

 
6 Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні НДР 2  Файл
7 Перелік експериментальних тварин необхідних для виконання НДР 2
8 Список виконавців та співвиконавців 2 Файл
9 Висновок комісії з біомедичної етики 2
10 План метрологічного забезпечення 2 Файл
11 Рецензія на планування науково-дослідної роботи від 3-ох рецензентів 2
12

13

Робочий план (1-го року виконання)

Індивідуальні плани всіх виконавців  НДР на всі роки виконання

2

2

Файл

Файл

14

 

Доповідь з презентацією тема роботи, мета та завдання, очікувані результати