Наукові напрями

В університеті виконується близько 40 тем науково-дослідних робіт. Щороку захищаються 4 – 5 докторських і 20 – 30 кандидатських дисертаційних робіт. Для успішного виконання наукових завдань функціонує навчально-наукова лабораторія та центр клінічних досліджень, мета яких полягає у покращенні методичного забезпечення та підвищенні ефективності наукових розвідок у галузі фундаментальної та клінічної медицини.

Сформувалися наукові школи, вивчення яких ґрунтуються на вирішенні низки медичних проблем, зокрема – діагностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної системи, злоякісних новоутворень, туберкульозу, ендокринної та імунної систем, органів травлення, органів дихання у дітей та дорослих, дослідження й апробації нових лікарських засобів.

Розвиток і координація фундаментальних і найбільш актуальних прикладних наукових досліджень в університеті.

Розвиток і координація комплексних наукових досліджень з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України і зарубіжних країн.

Розробка нових медичних технологій діагностики і лікування найважливіших захворювань людини.

Забезпечення НДР через компетентні наукові лабораторії.

Наукове визнання науковців за міжнародними індексами.