Перелік документів при плануванні дисертацій


п/п
Назва документу Число примірників Примітка
1 Заява-на-ректора-про-дозвіл-виконувати-наукову-роботу 1 Заява пишеться власноручно, а не друкується. Підписується у наукового консультанта (керівника), завідувача відділу докторантури та аспірантури, проректора з наукової роботи,  ректора.
2 Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією вченій раді університету про планування наукової роботи 1
3 Розширена анотація 3
4 Звіт про патентно-інформаційне дослідження 3 Сектор інноваційного розвитку
5 Тематична карта 2
6 Календарний план 2 поквартально
7 Аспірант

Здобувач

2

Наукова складова:

Індивідуальний  план наукової роботи  Медицина. Стоматологія. Педіатрія
Індивідуальний  план наукової  роботи Медсестринство

Індивідуальний план – наукової роботи.Здобувачі

Освітня складова:

Індивідуальний навчальний план Медицина. Стоматологія. Педіатрія.

Індивідуальний навчальний план. ОСВІТА. Медсестринство

Індивідуальний навчальний план. Освіта. Здобувачі

Атестація

Звіт здобувача

Витяг з протоколу засідання кафедри

 8 Рецензії: від доктора і кандидата наук; для докторської дисертації – від двох докторів наук 2
9 План метрологічного забезпечення виконання 2
10 Інформація про здобувача 3
11 Відомості щодо проведення біомедичної експертизи:
1. Зразок на планування – дослідження без експериментів
2. Зразок на планування – експериментальне дослідження
3. Зразок на планування – клініко-експериментальне дослідження
4. Зразок на планування – клінічне дослідження
2 голова комісії

проф. Заморський І.І., засідання – 2 четвер,

3 четвер місяця. О 15:00 годині

12 Формуляр інформованої згоди пацієнта 1
  13 Доповідь з презентацією в програмі  Microsoft PowerPoint