Перелік документів при плануванні дисертацій

Перелік документів при плануванні дисертації на здобуття ступеня доктора наук/доктора філософії


п/п

Назва документу

1 Заява на ім’я ректора про дозвіл виконувати дисертаційну роботу
2 Витяг засідання кафедри з рекомендацією вченій раді університету про планування дисертаційної роботи
3 Відомості про здобувача
4 Тематична карта
5 Анотація
6 Звіт про патентні дослідження (планування) (Махрова Євгенія Григорівна моб.тел. 0951585877)
7 Календарний план
8 Дві рецензії
9 План метрологічного забезпечення (Боледзюк Роман Богданович моб.тел. 0506910897)
10 Рішення комісії з питань біомедичної етики щодо можливості планування дисертаційної роботи  (Заморський Ігор Іванович моб.тел.0685512268)
12 Формуляр інформованої згоди пацієнта
 13 Договори про наукову співпрацю
 14 Обґрунтування необхідності другого керівника за підписом першого (як виняток за узгодженням ректора університету)
 15 Коротка інформація щодо виконаних робіт (для планування докторських)
 16 Автореферат кандидатської дисертації (для планування докторських)
 17 Доповідь з презентацією

Затверджений перелік документів при плануванні дисертації

Додаток

Не менш ніж через 4 тижні з дня зарахування, здобувач зобов’язаний обговорити і затвердити тему дисертації на засіданні кафедри, за якою він закріплений на час підготовки. Надалі (не пізніше 2 місяців з дня зарахування) тема дисертації здобувача обговорюється на засіданні наукової комісії та затверджується (за необхідності з уточненнями) Вченою радою БДМУ.

Комплект підготовлених документів надається секретареві наукової комісії БДМУ (начальник наукового відділу з сектором інноваційного розвитку Тетяна ДОМАНЧУК моб. 0506037166) за тиждень до комісії. Документи подаються в папці (на зав’язках, картонна). Комісія проводиться кожен третій четвер місяця.

Здобувач готує мультимедійну презентацію теми дисертації (за аналогією з анотацією) тривалістю до 10 хвилин для ступеня доктора філософії, 15 хвилин для доктора наук. Файл презентації надається секретареві за добу до комісії (nauka@bsmu.edu.ua).

Презентації безпосередньо перед комісією не приймаються!

Здобувач у присутності наукового консультанта/керівника доповідає на науковій комісії основні положення дисертаційної роботи, відповідає на питання членів комісії. Наукова комісія або виносить позитивне рішення й рекомендує затвердити тему й документацію дисертаційної роботи на Вченій раді університету, або рекомендує доопрацювати матеріали (назву дисертації або інші документи).

Після позитивного рішення наукової комісії тема дисертації в присутності здобувача та його наукового консультанта/керівника затверджується на засіданні Вченої ради університету.

Усі документи подаються у трьох примірниках, з яких формуються відповідні 3 папки (на титульному листі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, відповідного наукового ступеня, вид підготовки, спеціальність, спеціалізація, науковий консультант/керівник, термін виконання, кафедра, до якої прикріплено здобувача наукового ступеня), які після затвердження теми, наукового консультанта/керівника, терміну виконання дисертаційної роботи на засіданні Вченої ради БДМУ зберігаються:

1-й примірник – у науковому відділі з сектором інноваційного розвитку;

2-й примірник – на кафедрі, до якої прикріплений здобувач наукового ступеня;

3-й примірник – у здобувача наукового ступеня.