Перелік документів при плануванні дисертацій

Перелік документів при плануванні дисертації на здобуття ступеня доктора філософії


п/п
Назва документу Число примірників Примітка
1 Заява-на-ректора-про-дозвіл-виконувати-наукову-роботу 1 Заява пишеться власноручно, а не друкується. Підписується у наукового керівника, завідувача відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатрури, проректора закладу вищої освіти з наукової роботи,  ректора.
2 Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією вченій раді університету про планування наукової роботи 1
3 Розширена анотація 3
4 Звіт про патентно-інформаційне дослідження 3 Звіт про патентні дослідження
5 Тематична карта_дисертація 2
6 Календарний план  2 поквартально
7 Аспірант

Здобувач

2

Наукова складова:

Індивідувальний план наукової роботи

Освітня складова:

Індивідуальний навчальний план

 8 Рецензії: від доктора і кандидата наук 2
9 План метрологічного забезпечення виконання 2
10 Інформація про здобувача 3
11 Відомості щодо проведення біомедичної експертизи:
1.-Зразок-на-планування-дослідження-без-експериментів
2.-Зразок-на-планування-експериментальне-дослідження
3.-Зразок-на-планування-клініко-експериментальне-дослідження
4.-Зразок-на-планування-клінічне-дослідження
2 голова комісії

проф. Заморський І.І., засідання – 2 четвер,

3 четвер місяця. О 15:00 годині

12 Формуляр інформованої згоди пацієнта 1
  13 Доповідь з презентацією в програмі  Microsoft PowerPoint

ПЕРЕЛІК документів при плануванні дисертації

на здобуття ступеня доктора наук


п/п
Назва документу Число примірників Примітка
1 Заява-на-ректора-про-дозвіл-виконувати-наукову-роботу 1 Заява пишеться власноручно, а не друкується.

Підписується у наукового консультанта, завідувач відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатрури, проректор закладу вищої освіти з наукової роботи,  ректора.

2 Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією вченій раді університету про планування наукової роботи 1
3 Розширена анотація 3
4 Звіт про патентно-інформаційне дослідження 3 Сектор інноваційного розвитку
5 Тематична карта_дисертація 2
6 Календарний план 2 поквартально
7 2 Індивідуальний план наукової роботи
 8 Рецензії: для докторської дисертації – від двох докторів наук 2
9 План метрологічного забезпечення 2
10 Інформація про здобувача 3
11 Відомості щодо проведення біомедичної експертизи:
1.-Зразок-на-планування-дослідження-без-експериментів

2.-Зразок-на-планування-експериментальне-дослідження 3.-Зразок-на-планування-клініко-експериментальне-дослідження

4.-Зразок-на-планування-клінічне-дослідження

2 голова комісії

проф. Заморський І.І., засідання –3 четвер місяця о 15:00 годині

12 Формуляр інформованої згоди пацієнта 1
  13 Доповідь з презентацією

(тема, мета, завдання, очікувальні результати)

в програмі  Microsoft PowerPoint