Головна

Разові спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Буковинський державний медичний університет є одним з провідних медичних вишів України, який активно займається науковою діяльністю. Умови війни в Україні не стали перешкодою для розвитку науки в університеті, а навпаки, збільшили зацікавленість в наукових дослідженнях та інноваційних розробках.

Наукова діяльність Буковинського державного медичного університету є досить різноманітною та успішною. Науковці університету продовжують активно займатись дослідженнями та розробкою нових методик лікування різних захворювань, співпрацювати з науковими установами в Україні та за кордоном, а також готувати висококваліфікованих фахівців для медичної галузі.

Буковинський державний медичний університет – серед 10-ти найкращих медичних ВУЗів, відповідно до рейтингу за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus.

У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю університет посів гідне ІІІ місце за результатами отримання патентів на корисні моделі.

Досягнуто підвищення рейтингових показників БДМУ згідно з даними системи Webometrics у 2023 р. 2 місце серед медичних ЗВО України (2022 р. – 3 місце).

Функціонує Координаційна Рада БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі.

Для успішного виконання наукових завдань в університеті функціонують Навчально-наукова лабораторія та Центр клінічних досліджень.

Виконуються 35 тем науково-дослідних робіт. З січня 2023 року виконуються 2 НДР за рахунок коштів Державного бюджету:

  1. Покращання діагностики і прогнозування тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії з урахуванням модифікованих чинників та немодифікованих молекулярно-генетичних предикторів у період військового часу.
  2. Удосконалення профілактики та лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в умовах пандемії COVID-19.

Кількість опублікованих наукових праць залишалася стабільно високою. Якість наукових публікацій науковців підтверджується великою кількістю опублікованих статей за кордоном.

Репозиторій БДМУ налічував понад 18720 електронних записів, в якому з науковими працями можуть ознайомитися не тільки наші співробітники, але й науковці закладів вищої освіти України та за кордоном.

Щороку університет проводить наукові форуми, в яких БДМУ виступає організатором заходів. Проведення наукових зібрань висвітлюється з використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN».

Буковинський державний медичний університет є Провайдером у системі безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників.

            Університетом видаються 7 фахових науково-практичних журналів: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Судово-медична експертиза», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (українсько-румунський).

Журнали внесено до всеукраїнських та міжнародних баз даних наукової інформації, каталогів та систем пошуку. Науково-практичні журнали «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал» включені до міжнародної БД Scopus.

З 1 жовтня 2022 р. БДМУ увійшов до 17 перших членів Консорціуму ORCID Україна, завдяки чому отримано статус Преміум члена Консорціуму з безкоштовним користуванням всіма можливостями системи протягом 3-х років. Усі співробітники університету зареєстровані та мають індивідуальний профіль науковця ORCID, проводиться наповнення та корекція профілів на постійній основі.

Виконуються – 6 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 76 на здобуття ступеня доктора філософії.

Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності є клінічна ординатура, в якій навчаються 3 лікарі (іноземні громадяни).

Уже традиційно впродовж багатьох років в університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, видається «BIMCO JOURNAL Abstracts Book», який включає тези доповідей молодих науковців.

Популяризацію конгресу BIMCO 2023 у світі забезпечили 14 амбасадорів з 14 країн.

4 – 7 квітня 2023 року на базі Буковинського державного медичного університету відбувся Х Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO 2023 ONLINE. Захід включено до Переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2023 рік.

Цьогоріч конгрес був організований онлайн, у його роботі взяли участь 1603 учасників, із яких 871 молодий науковець, у тому числі представників з БДМУ – 276, інших ЗВО – 595, учасників з-за кордону – 732.