Напрями наукової діяльності

      Буковинський державний медичний університет по праву пишається видатними вченими, які поповнили світову скарбницю знань. Сучасне покоління професорів, доцентів, аспірантів, студентів БДМУ гідно продовжує славні традиції своїх попередників.

В університеті виконується 38 тем науково-дослідних робіт, 2 з яких отримують фінансування з Державного бюджету. Виконуються – 7 докторських та 85 докторів філософії. Впродовж цього року апробовано – 2 докторських та 17 докторів філософії. Затверджена – 1 докторська та 29 докторів філософії. Для успішного виконання наукових завдань функціонує навчальна науково-дослідна лабораторія та центр клінічних досліджень, мета яких полягає в покращенні методичного забезпечення та підвищенні ефективності наукових досліджень в галузі фундаментальної та клінічної медицини.

Сформувалися наукові школи, розробки яких стосуються багатьох проблем медицини, зокрема діагностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної системи, злоякісних новоутворень, туберкульозу, ендокринної та імунної систем, органів травлення, органів дихання у дітей та дорослих, розробки й апробації нових лікарських засобів.

БДМУ серед 10-ти найкращих ВУЗів відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus.

У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю БДМУ щорічно посідає гідне місце за результатами отримання патентів на винаходи.

Створена цілісна система підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру. Активно функціонує докторантура з 9 спеціалізацій. Щорічно понад 50 молодих науковців навчаються в аспірантурі (очна та заочна форма навчання) з 21 спеціалізацій.

Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності є клінічна ординатура, в якій навчається понад 30 лікарів.

БДМУ – авторитетний, серед медичних університетів, навчальний заклад. Щорічно в університеті проводиться близько 45 заходів, 5-7 наукових форумів, які входять до галузевого Реєстру МОЗ України, та до плану проведення наукових конференцій та семінарів МОН України. Кожний рік БДМУ є організатором Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, пленумів, симпозіумів та конгресів, постійними учасниками яких є провідні вітчизняні та закордонні фахівці різних галузей медицини. Проведення наукових зібрань, на базі БДМУ, висвітлюється з використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN».

Українські та зарубіжні науковці мають змогу оприлюднити результати досліджень у фахових наукових журналах університету: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини», BIMCO JOURNAL Abstracts Book. З 2020 року спільно з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та Асоціацією судових медиків України  видається журнал «Судова медична експертиза». Науково-практичний журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» увійшов до тестової версії міжнародної БД Scopus (лист від 15.05.2022 р.); підписано Угоду про передачу контенту часопису до Elsevier (Угода від 25.05.2022 р.).

Функціонує репозиторій БДМУ, до якого постійно додаються повнотекстові матеріали науковців університету; з науковими працями можуть ознайомитись не тільки наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та за кордоном. Станом на серпень 2022 року, база даних наукових робіт містить 18720 електронних документів.

Традиційно щорічно в університеті проводиться науковий форум Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених, знаний у світі як BIMCO. У роботі конгресу беруть участь понад 1500 учасників – представників 75 навчальних закладів та медичних установ 23 країн: України, Бангладеш, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Великобританії, Греції, Грузії, Індії, Індонезії, Ірану, Іспанії, Італії, Мексики, Молдови, Пакистану, Польщі, Португалії, Румунії, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, Філіппін. Під час форуму працює не менше 35 секційних засідань з різноманітних напрямків теоретичної, практичної медицини і фармації та 30 клінічних майстер-класів і практикумів українською та англійською мовами.

Міжнародна співпраця є пріоритетним напрямом розвитку Студентського наукового товариства та діяльності Ради молодих вчених університету. Окрім активної участі у різноманітних наукових подіях Європи та світу, студенти та молоді науковці щороку проходять стажування у провідних клініках та університетах Німеччини, Австрії, Франції, Ізраїлю, Італії, Польщі, Румунії, Словенії тощо.

Форум BIMCO підтримує міжнародне партнерство з медичними конференціями 20-ти ВНЗ Європи та світу: Австрії, Бангладеш, Бельгія, Бразилії, Болгарії, Боснія і Герцеговина, Греція, Великобританія, Індонезія, Ірландії, Нідерландів, Португалії, Польщі, Сербії, Словаччини, Туреччини.

Вагомі наукові результати