Спеціалізована вчена раду ДФ 76.600.064 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету
№ 41/Д від 17.05.2023 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 12 від 27.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту  дисертації Андрущак Людмили Анатоліївни «Особливості морфогенезу та варіантної анатомії чашечко-мискової системи нирки в пренатальному періоді онтогенезу людини» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Хмара Тетяна Володимирівна, професор закладу вищої освіти кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Булик Роман Євгенович, завідувач кафедри медичної біології та генетики Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Проняєв Дмитро Володимирович, професор закладу вищої освіти кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Півторак Володимир Ізяславович, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Опонент – доктор медичних наук, професор Федонюк Лариса Ярославівна, завідувачка кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Булик Р.Є. (підписана ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія Булик Р.Є.

Рецензія Проняєв Д.В. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія Проняєв Д.В.

Відгук  Півторак В.І. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Півторак В.І.

Відгук  Федонюк Л.Я. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Федонюк Л.Я.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електронною печаткою ЗВО)