Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.048 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №106/Д від 22.11.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 5 від 27.10.2022 року з правом прийняття до розгляду  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гусарчук Анни Георгіївни «Клініко-функціональні, ендотеліальні та імуно-запальні аспекти поєднаного перебігу ішемічної хвороби серця та ревматоїдного артриту: особливості лікувальної тактики» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Антонів Альона Андріївна, професор кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, Тащук Віктор Корнелійович, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Федів Олександр Іванович, завідувач кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Бабінець Лілія Степанівна, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету
імені І. Я. Горбачевського.

Опонент – доктор медичних наук, професор Федоров Сергій Валерійович, професор кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету.

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції