Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.047 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №97/Д від 30.09.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 01 від 30.08.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хащука Василя Сидорійовича «Хірургічне лікування спайкової хвороби у дітей з використанням антиадгезивних засобів (експериментально-клінічне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань
22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Гринчук Федір Васильович, професор кафедри хірургії № 1 Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Сокольник Сергій Олександрович, професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології  Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Сидорчук Руслан Ігорович, професор кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Конопліцький Віктор Сергійович, завідувач кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Опонент – доктор медичних наук, професор Русак Петро Степанович, професор кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

 

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Сокольник СО (підписана ЕЦП)

Рецензія Сидорчук РI (підписана ЕЦП)

Відгук Конопліцький ВС (підписаний ЕЦП)

Відгук Русак ПС (підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)