Разова спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.088  створена згідно наказу ректора Буковинського державного медичного університету № 44/Д від 03.07.2024 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 15 від 25.06.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення публічного захисту дисертації Соколова Богдана Вадимовича на тему: «Міома матки та мелатонінова система організму: клініко-патогенетичні зв’язки та підходи до лікування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина у складі:

Голова ради – д.мед.н., професор Андрієць Оксана Анатоліївна, професор закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – к.мед.н., доцент Семеняк Аліна Вікторівна, доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету.

Опонент – д.мед.н., професор Бойчук Олександра Григорівна, професор кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету.

Опонент – д.мед.н., професор Голяновський Олег Володимирович, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика.

Опонент – д.мед.н., професор Хміль Стефан Володимирович, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

 

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія_Семеняк А.В. (підписана ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія_Семеняк А.В.

Відгук_Бойчук О.Г. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук_Бойчук О.Г.

Відгук_Голяновський О.В. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису_Голяновський О.В.

Відгук_Хміль С.В. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук_Хміль С.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електронною печаткою ЗВО)