Наукові журнали

Список друкованих періодичних видань, стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

Категорія «В»

Завантажити

Буковинський медичний вісник


Посилання на ресурс

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина


Посилання на ресурс

Клінічна анатомія та оперативна хірургія


Посилання на ресурс

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини


Посилання на ресурс

Клінічна та експериментальна патологія


Посилання на ресурс

Міжнародний ендокринологічний журнал


Посилання на ресурс

Збірник матеріалів Конгресу BIMCO “BIMCO Journal”


Посилання на ресурс