Разова спеціалізована вчена раду ДФ 76.600.071 створена згідно наказу ректора Буковинського державного медичного університету № 96/Д від 12.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 6 від 23.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту  дисертації Савки Руслана Флоровича на тему: «Стан шишкоподібної залози у вагітних з прееклампсією» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань – 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина у складі:

Голова ради – д.мед.н., доцент Каліновська Ірина Валентинівна, професор закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – к.мед.н., доцент Ясніковська Світлана Михайлівна, доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – к.мед.н., доцент Бакун Оксана Валеріївна, доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету.

Опонент – д.мед.н., професор Геряк Світлана Миколаївна, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Опонент – д.мед.н., професор Жук Світлана Іванівна, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Ясніковська С.М. (підписана ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія Ясніковська С.М.

Рецензія  Бакун О.В. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія Бакун О.В.

Відгук  Геряк С.М. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Геряк С.М.

Відгук Жук С.І. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Жук С.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електронною печаткою ЗВО)