Разова спеціалізована вчена раду ДФ 76.600.070 створена згідно наказу ректора Буковинського державного медичного університету №97/Д від 12.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 6 від 23.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту  дисертації Басістої Анастасії Степанівни на тему: «Удосконалення методів діагностики та лікування захворювань тканин пародонта у хворих на хронічний тонзиліт» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань – 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія у складі:

Голова ради – д.мед.н., професор Бєліков Олександр Борисович, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – д.мед.н., професор Годованець Оксана Іванівна, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – д.мед.н., професор Кузняк Наталія Богданівна, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Буковинського державного медичного університету.

Опонент – д.мед.н., професор Герелюк Віталій Іванович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету.

Опонент – д.мед.н., професор Петрушанко Тетяна Олексіївна, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету.

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Годованець О.І. (підписана ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія Годованець О.І.

Рецензія  Кузняк Н.Б. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія Кузняк Н.Б.

Відгук Герелюк В.І. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Герелюк В.І.

Відгук Петрушанко Т.О. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Петрушанко Т.О.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електронною печаткою ЗВО)