Спеціалізована вчена раду ДФ 76.600.065 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету № 42/Д від 22.05.2023 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 12 від 27.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту  дисертації Бойко Юлії Ігорівни «Клініко-лабораторна характеристика ВІЛ-асоційованих уражень центральної нервової системи з урахуванням навантаження ВІЛ у крові та спинномозковій рідині» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Пашковський Валерій Мелетійович, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Андрейчин Михайло Антонович, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Опонент – доктор медичних наук, професор Грижак Ігор Гнатович, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Литвин Катерина Юріївна, завідувач кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету.

 

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Реценція Тодоріко Л.Д. (підписана ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Реценція Тодоріко Л.Д.

Відгук  Андрейчин М.А. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Андрейчин М.А.

Відгук  Грижак І.Г. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Грижак І.Г.

Відгук  Литвин К.Ю. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Литвин К.Ю.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електронною печаткою ЗВО)