Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.063 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету № 40/Д від 15.05.2023 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 12 від 27.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту  дисертації Крецу Наталії Минодорівни «Удосконалення діагностики та лікування кардіоваскулярних порушень при неонатальному сепсисі» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю  228 «Педіатрія» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, доцент Іванова Лоріна Алімівна, професор закладу вищої освіти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Ілащук Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, доцент Нечитайло Дмитро Юрійович, професор закладу вищої освіти кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Клименко Тетяна Михайлівна, професор кафедри педіатрії № 3 та неонатології ННІПО Харківського національного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Пипа Лариса Володимирівна, завідувач кафедри педіатрії, акушерства та гінекології ФПО Вінницького  національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного підпису дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Посилання на веб-сайт трансляцію

Протокол створення електронного підпису Рецензія Ілащук Т.О.

Рецензія Нечитайло Д.Ю. (підписана ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Рецензія Нечитайло Д.Ю.

Відгук Клименко Т.М. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Клименко Т.М.

Відгук Пипа Л.В. (підписаний ЕЦП)

Протокол створення електронного підпису Відгук Пипа Л.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електронною печаткою ЗВО)