Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.049 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №107/Д від 22.11.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 5 від 27.10.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Глущенко Тетяни Анатоліївни «Оптимізація діагностики та лікування захворювань тканин пародонта у хворих на метаболічний синдром» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Бєліков Олександр Борисович, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, Кузняк Наталія Богданівна, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Котельбан Анастасія Василівна, доцент кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Герелюк Віталій Іванович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Лучинський Михайло Антонович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

ДИСЕРТАЦІЯ

Протокол створення електронного  підпису дисертації 

Посилання на веб-сайт трансляції