Відрадно, що значний вклад у розвиток медичної наукової думки зробили видатні дослідники – представники наукових шкіл Буковинського державного медичного університету, а нинішнє покоління науковців БДМУ продовжує чудові традиції вчителів.

На сьогодні, БДМУ – серед 10-ти найкращих медичних ВУЗів відповідно до рейтингу за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus. У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю за результатами отримання патентів на винаходи – ІІІ місце.

В університеті виконуються 39 тем науково-дослідних робіт,
3 – отримують фінансування з Державного бюджету. Затверджено
3 докторські та 31 доктори філософії (кандидатських), продовжують виконання 5 докторcьких та 78 докторів філософії (кандидатські дисертації).

Опубліковано 37 монографій, 46 нововведень, 2 інформаційних листа, 81 рац. пропозицій.

Наукові журнали університету включені до «категорії Б», журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» включений до наукометричної бази Scopus.

В університеті функціонує «Навчально-наукова лабораторія», яка оснащена новітнім обладнанням для проведення імунологічних та біохімічних досліджень, працює «Центр клінічних досліджень», 4 міжкафедральні лабораторії (біохімічна, мікробіологічна, морфологічна, імунологічна) та
17 кафедральних лабораторій.

Функціонує Координаційна Рада БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі та цифровий репозиторій «Інтелектуальні фонди БДМУ» – електронний архів -16640 одиниць.

Щороку університет проводить наукові форуми, в яких БДМУ виступає організатором заходів.

Проведення наукових зібрань, на базі БДМУ, висвітлюється з використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN».

Уже традиційно впродовж багатьох років в університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, видається «BIMCO JOURNAL Abstracts Book», який включає тези доповідей молодих науковців.