Графік прийому звітів

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2022 рік

Звіт про науково-дослідну роботу (заключний/перехідний)

 

Додатки

Індивідуальний список надрукованих  наукових праць

Витяг з протоколу засідання кафедри з обговорення звіту НДР

Рецензії на звіт від 3-х рецензентів

 Довідка про метрологічне забезпечення (форма 5форма 6)

Службове розпорядження №37 -сл “Про проведення наукових форумів БДМУ у 2022 році”

 Звіт про патентно-інформаційне дослідження на перехідних етапах та при завершальному

 Заключні НДР – список надрукованих праць за темою за весь термін її виконання

Протоколи приймання закінчених НДР

Анотований звіт

Облікова картка

Інформаційна карта