Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.046 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету № 85 /Д від 14.09.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 1 від 30.08.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Репчук Юлії Василівни «Покращання діагностики і прогнозування тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії з урахуванням модифікованих та немодифікованих предикторів» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Хухліна Оксана Святославівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Ілащук Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Павлюкович Наталія Дмитрівна, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Хіміон Людмила Вікторівна, завідувач кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Опонент – доктор медичних наук, професор Корж Олексій Миколайович, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Дисертація

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Ілащук Т.О. (підписана ЕЦП)

Рецензія Павлюкович Н.Д. (підписана ЕЦП)

Відгук Корж О.М. (підписаний ЕЦП)

Відгук Хіміон Л.В. (підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)