Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.045 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету № 82 /Д від 09.09.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 1 від 30.08.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сем’янів Маріанни Миколаївни «Прогнозування та діагностика артеріальної гіпертензії з урахуванням метаболічних та молекулярних чинників її несприятливого перебігу» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Хухліна Оксана Святославівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Ілащук Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Павлюкович Наталія Дмитрівна, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Бабінець Лілія Степанівна, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Опонент – доктор медичних наук, професор Михайловська Наталія Сергіївна, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб  Запорізького  державного  медичного університету.

Дисертація

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції