Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.044 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету № 81/Д від 07.09.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 1 від 30.08.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Собко Діани Ігорівни «Клініко-гемодинамічні, метаболічні, хронобіологічні аспекти та якість життя хворих на артеріальну гіпертензію й остеоартроз: медикаментозна корекція» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Хухліна Оксана Святославівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Сидорчук Лариса Петрівна, завідувач кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Федів Олександр Іванович, завідувач кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Сміян Світлана Іванівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Опонент – доктор медичних наук, професор Колесник Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Дніпровський державний медичний університет.

Дисертація

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції