Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.043 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету № 64/Д від 09.08.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 11 від 22.06.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Скрипи Ольги Любомирівни«Морфофункціональне обґрунтування дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба при переломах нижньої щелепи» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Бєліков Олександр Борисович, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Годованець Оксана Іванівна, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Бамбуляк Андрій Васильович доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Гудар’ян Олександр Олександрович, професор кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології Дніпровського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Поліщук Сергій Степанович, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

ДИСЕРТАЦІЯ 

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Годованець О.І. (підписана ЕЦП)

Рецензія Бамбуляк А.В.(підписана ЕЦП)

Відгук Гудар’ян О.О. (підписаний ЕЦП)

Відгук Поліщук С.С. (підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)