Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.042 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №55/Д від 06.07.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 11 від 22.06.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Клініко-патогенетична оцінка асоційованих форм ВІЛ-інфекції з туберкульозом» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Тодоріко Лілія Дмитрівна завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Ступницька Ганна Ярославівна професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Сем’янів Ігор Олександрович, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Андрейчин Михайло Антонович завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Опонент – доктор медичних наук, професор Грижак Ігор Гнатович, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Москалюк Василь Деонізійович, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології  Буковинського державного медичного університету.

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Ступницька Г.Я.(підписана ЕЦП)

Рецензія Сем’янів І.О.(підписана ЕЦП)

Відгук Андрейчин М.А. (підписаний ЕЦП)

Відгук Грижак І.Г. (підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)