Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.041 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №47/Д від 21.06.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 9 від 28.04.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сорохана Миколи
Миколайовича «Клініко-біомеханічне обґрунтування виготовлення мостоподібного протеза з малоінвазивним препаруванням опорних зубів» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» у складі:

Голова ради – доктор медичних наук, професор Годованець Оксана Іванівна, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Кузняк Наталія Богданівна, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, доцент Батіг Віктор Маркиянович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Макєєв Валентин Федорович, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Опонент – доктор медичних наук, професор Силенко Юрій Іванович, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Полтавського державного медичного університету.

 

Науковий керівник – професор Бєліков Олександр Борисович, доктор медичних наук, професор ,завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

 

Дисертація

Протокол створення електоронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Кузняк Н.Б.(підписана ЕЦП)

Рецензія Батіг В.М.(підписана ЕЦП)

Відгук Силенко Ю.І. (підписаний ЕЦП)

Відгук Макєєв В.Ф. (підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)