Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.040 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №46/Д від 16.06.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 9 від 28.04.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Білел Кхоршані  «Прогнозування та індивідуалізоване комплексне хірургічне лікування синдрому стопи діабетика» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради – доктор медичних наук, доцент Шеремет Михайло Іванович, доцент кафедри хірургії №1 Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, доцент Колотило Олександр Богданович, професор кафедри хірургії №2 Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, доцент Паньків Іван Володимирович доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології  Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Дзюбановський Ігор Якович, завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної
освіти Тернопільського національного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського.

Опонент – доктор медичних наук, професор Желіба Микола Дмитрович, професор кафедри загальної хірургії Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Науковий керівник – професор Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, завідувач кафедри загальної хуругії Буковинського державного медичного університету.

Дисертація

Протокол створення електоронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Колотило О.Б.  (підписана ЕЦП)

Рецензія Паньків І.В.(підписана ЕЦП)

Відгук Дзюбановський І.Я.(підписаний ЕЦП)

Відгук Желіба_М.Д._(підписаний ЕЦП)

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)

Рішення спеціалізованої вченої ради