Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.039 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №44/Д від 07.06.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 9 від 28.04.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долинчук Людмили Василівни «Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики та лікування ускладнень після операції видалення зуба за ортодонтичними показами у дітей» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради – доктор медичних наук, професор Бєліков Олександр Борисович, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, доцент Батіг Віктор Маркіянович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Бамбуляк Андрій Васильович доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, завідувач відділом епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, стоматології дитячого віку та ортодонтії ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України».

Опонент – доктор медичних наук, професор Поліщук Сергій Степанович, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Науковий керівник – професор Годованець Оксана Іванівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету.

ДИСЕРТАЦІЯ 

Протокол створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензiя_Бамбуляк_А.В. (підписаний ЕЦП)

Рецензiя_Батiг_В.М._(підписаний ЕЦП)

Вiдгук_Деньга_О.В. (підписаний ЕЦП)

Вiдгук_Полiщук_С.С. (підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)