Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.038 створена згідно наказу в.о. ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №43/Д від 07.06.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 9 від 28.04.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костюка В’ячеслава Олександровича «Топографоанатомічні особливості  над-, підочноямкового і підборідного отворів в перинатальному періоді онтогенезу людини» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради – доктор медичних наук, професор Хмара Тетяна Володимирівна, професор кафедри анатомії людини ім. М. Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Булик Роман Євгенович, завідувач кафедри медичної біології та генетики Буковинського державного медичного університету.

Рецензент – доктор медичних наук, професор Кузняк Наталія Богданівна, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Буковинського державного медичного університету.

Опонент – доктор медичних наук, професор Вовк Олег Юрійович, завідувач кафедри анатомії людини, Харківський національний медичний університет.

Опонент – доктор медичних наук, професор Масна Зоряна Зеновіївна, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Науковий керівник – професор Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету.

ДИСЕРТАЦІЯ

ПРОТОКОЛ створення електронного підпису дисертації

Посилання на веб-сайт трансляції

Рецензія Булик Р.Є. (підписаний ЕЦП)

Рецензія Кузняк Н.Б. (підписаний ЕЦП)

Відгук Вовк О.Ю. (підписаний ЕЦП)

Відгук Масна З.З. (підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)