В рамках Дня науки в Україні для студентів I курсу 8 гр., ІІ курсу 8 гр. Медичного факультету № 2 відбулася інформаційна година «Запобігання академічному плагіату у ВНЗ»

Під час заходу розглядалося питання загострення проблеми плагіату в навчальних і наукових роботах. Було дано визначення терміну «академічного плагіату» згідно із  Законом «Про вищу освіту» та застосування санкцій для тих хто захищає наукові робити та дисертації, якщо в роботі виявлений плагіат.

Йшла мова про найпоширеніші типи плагіату та приводилися приклади. Були розглянуті успішні моделі підтримки академічної доброчесності на рівні окремих навчальних закладів. Зачитані правила коректного цитування, оформлення посилань, складання списку використаних джерел.

Провідною думкою заходу було те, що плагіат слід розглядати як аномалію, що підлягає усуненню, а не як постійний чинник, з яким доводиться миритися.

 

Захід підготувала та провела бібліотекар І кат. Світлана Тулевська  за організації доцента кафедри гістології, цитології та ембріології Наталії Пентелейчук та асистента кафедри Людмила Андрущак.