Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.037 створена згідно наказу ректора закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету №34/Д від 13.05.2022 р. на підставі рішення Вченої ради БДМУ № 9 від 28.04.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бачу Марини Іллівни «Професійна компетенція та сестринська модель профілактики йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку» на здобуття ступеня доктора філософії, з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за
спеціальністю 223 «Медсестринство».

  1. Голова ради – доктор медичних наук, доцент Іванова Лорина Алімівна, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, доцент Нечитайло Дмитро Юрійович, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету Буковинського державного медичного університету.
  3. Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Ризничук Мар’яна Олександрівна, кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету.
  4. Опонент – доктор медичних наук, професор Павлишин Галина Андріївна, завідувач кафедри педіатрії № 2 Тернопільського національного медичного університету ім. І Я. Горбачевського.
  5. Опонент – доктор медичних наук, професор Личковська Олена Львівна, завідувач кафедри пропедевтики  педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Науковий керівник – професор Сорокман Таміла Василівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії та медичної генетки  Буковинського державного медичного університету.

 

Дисертація

Відгук опонента Личковська О.Л.(підписаний ЕЦП)

Відгук Павлишин Г.А.(підписаний ЕЦП)

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відео-запис публічного запису дисертації (підписаний електроною печаткою ЗВО)