Повідомляємо Вам, що згідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад», в державному закладі «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології* НАМИ України» створена спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук за спеціальностями:

14.01.36 – гастроентерологія;

14.01.11- кардіологія;

14.01.10 – педіатрія.

Головою спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 призначено академіка НАМИ України, д. мед. н., професора Дзяка Георгія Вікторовича;

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 призначено к. мед. н., доцента Будзака Ігоря Ярославовича.

 

З питань роботи спеціалізованої вченої ради та інших організаційних питань пропонуємо Вам звертатись до вченого секретаря за адресою: ДУ «Інститут гастроентерології НАМИ», просп. газети Правда, 96, м. Дніпропетровськ, 49074,

тел. 067-7238868.

Лист ДДМА