Наукові журнали

Буковинський медичний вісник


Посилання на ресурс

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина


Посилання на ресурс

Клінічна анатомія та оперативна хірургія


Посилання на ресурс

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини


Посилання на ресурс

Клінічна та експериментальна патологія


Посилання на ресурс

Збірник матеріалів Конгресу BIMCO “BIMCO Journal”


Посилання на ресурс

Міжнародний ендокринологічний журнал


Посилання на ресурс