Наукові здобутки

        Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” по праву пишається видатними вченими, які поповнили світову скарбницю знань. Сучасне покоління професорів, доцентів, аспірантів, студентів БДМУ гідно продовжує славні традиції своїх попередників.

Університет нагороджений Гран-Прі у номінації «Лідер інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентації національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі».

Університет серед 10-ти найкращих ВУЗів відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus. За показниками наукометричної бази даних Scopus університет посідає 8 місце серед вищих медичних навчальних закладів.

Патент на винахід «Багаточастотний фазовий спосіб вимірювання дальностей об’єктів у радіодіапазоні», заявником і власником якого є БДМУ визнано кращим у Чернівецькій області на Всеукраїнському конкурсі «Винахід року».

Університетом проведено 43 наукових заходи, з них 12 наукових заходів згідно до галузевого Реєстру МОЗ України, 1 науковий захід згідно плану МОН України, 15 регіональних науково-практичних конференцій.

В університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, який  підтримує міжнародне партнерство
з медичними конференціями 10-ти ВНЗ Європи та світу. Студентське наукове товариство БДМУ є членом Всеукраїнської асоціації студентів-медиків (UMSA) та Міжнародної федерації студентських медичних асоціацій (IFMSA). Щорічний міжнародний молодіжний науковий форум СНТ БДМУ BIMCO.

На кафедрах університету функціонує 53 студентських наукових гуртки, в яких займається понад 1300 студентів всіх факультетів
і спеціальностей БДМУ. У 2016 році понад 1000 студентів взяли участь
у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, з них 152 стали призерами конференцій, 15 – переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 3 студентів – лауреатами Премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України.

Професорсько-викладацький склад університету налічує 88 докторів та 398 кандидатів наук. Виконується 21 докторська та 124 кандидатських дисертацій.

Працює репозиторій БДМУ в якому з науковими працями можуть ознайомитись не тільки наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та за кордоном, серед ВМ(Ф)НЗ України займає 2-ге місце, серед ВНЗ України 47-ме місце, 1929-те місце у світовому рейтингу репозиторіїв. Співробітниками університету було введено 6300 наукових праць, репозиторій містить: 10564  електронних записів; 5704  автори електронних записів; 18914  ключових слів.).

В університеті функціонують Центральна науково-дослідна лабораторія та Центр клінічних досліджень, 4 міжкафедральних лабораторії (біохімічна, мікробіологічна, морфологічна, імунологічна), а також 17 кафедральних лабораторій.

         В університеті видаються 6 науково-практичних журналів: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», “Міжнародний ендокринологічний журнал”, «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини». Журнали перереєстровані та включені до Переліку фахових видань України. Індексовані  у міжнародних науковометричних базах.

         Журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» зареєстрований як фаховий спільний українсько-румунський. Матеріали друкуються українською, російською, французькою та англійською мовами.

         Активно впроваджується програмне забезпечення за «Проектом загальнодоступних знань»(OJS). Журнали внесено до системи OJS  та електронної бази Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN» на трьох мовах (українська, англійська, російська версії). Зареєстровано у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, на пошуковій платформі Google Scholar.

Налагоджено партнерські зв’язки та укладено угоди про співпрацю в науково-освітній сфері з 8 закордонними установами з 7 країн. Всього діючих угод – 44.