Наукові здобутки

Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” по праву пишається видатними вченими, які поповнили світову скарбницю знань. Сучасне покоління професорів, доцентів, аспірантів, студентів БДМУ гідно продовжує славні традиції своїх попередників.

Нині професорсько-викладацький склад налічує 84 доктори та 375 кандидатів наук. Цього року було затверджено 38 дисертаційних робіт, з яких 4 – докторські. На сьогодні виконуються 24 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та 129 – кандидата наук. Функціонують 2 спеціалізовані вчені ради за спеціальностями «Патологічна фізіологія», «Педіатрія», «Хірургія» та «Нормальна анатомія».

Перереєстровано Свідоцтво щодо внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. У нашому виші виконуються 38 науково-дослідних робіт, 4 – з пріоритетним фінансуванням МОЗ України.

Відповідно до рейтингу наукометричної бази даних SciVerse Scopus університет входить до вісімки найкращих ВМ(Ф)НЗ України за кількістю публікацій, цитувань та індексу Гірша. У 2015 році, в порівнянні з попередніми роками, цей показник зріс і посідає
7 місце серед вищих медичних навчальних закладів України.
За результатами «Ranking Web of World Repositories» репозиторій займає 1-ше місце серед ВМ(Ф)НЗ України. Патентно-ліцензійна робота БДМУ стабільно посідає лідируючі позиції серед медичних вузів за кількістю отриманих патентів.

В Університеті видаються 6 науково-практичних журналів, які включені до Переліку фахових видань України та міжнародних наукометричних баз. Журнали входять до ТОП-100 періодичних наукових видань, зареєстрованих у НБУ ім. В. Вернадського, індексовані у міжнародних науково-метричних базах. Для супроводу журналів впроваджується програмне забезпечення за «Проектом загальнодоступних знань» (OJS – Open Journal Systems).

Цього року співробітники університету провели 30 наукових заходів загальнодержавного та міжнародного рівнів. У БДМУ працюють 53 студентських наукових гуртка, в яких займаються 1380 студентів, у тому числі англійською мовою.

Інтегрована оцінка наукової діяльності кафедр визначалася за такими критеріями:

  1. Кількість наукових праць опублікованих професорсько-викладацьким персоналом кафедри (вітчизняні статті, вітчизняні тези, закордонні статті, закордонні тези) визначаються діленням кількості наукових праць на одну фізичну особу.
  1.  Затверджена докторська – 25 балів;

Затверджена кандидатська – 10 балів;

За видану монографію – 10 балів;

За виданий інформаційний лист – 3 бали;

За видану методичну рекомендацію – 3 бали;

За внесення в Реєстр нововведення (за 2015 рік) – 5 балів;

Патент – 3 бали;

Раціоналізаторська пропозиція – 1 бал;

Проведення конференцій: включені до Реєстру МОЗ – 10 балів;
не включені до Реєстру МОЗ – 8 балів.