Наукові здобутки

        Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” по праву пишається видатними вченими, які поповнили світову скарбницю знань. Сучасне покоління професорів, доцентів, аспірантів, студентів БДМУ гідно продовжує славні традиції своїх попередників.

         В університеті виконується 39 тем науково-дослідних робіт, 4 з яких отримують фінансування з Державного бюджету. Виконуються – 14 докторських та 114 кандидатських дисертацій. Впродовж цього року апробовано – 8 докторських та 32 кандидатських. Затверджені – 5 докторських та 24 кандидатські дисертаційні роботи. Для успішного виконання наукових завдань функціонує навчальна науково-дослідна лабораторія та центр клінічних досліджень, мета яких полягає в покращенні методичного забезпечення та підвищенні ефективності наукових досліджень в галузі фундаментальної та клінічної медицини. Університет займає лідируючі позиції серед медичних вишів України за інноваційною діяльністю, за кількістю отриманих патентів посідає І місце серед вищих медичних навчальних закладів України.

             Сформувалися наукові школи, розробки яких стосуються багатьох проблем медицини, зокрема діагностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної системи, злоякісних новоутворень, туберкульозу, ендокринної та імунної систем, органів травлення, органів дихання у дітей та дорослих, розробки й апробації нових лікарських засобів.

             Створена цілісна система підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру. Активно функціонує докторантура з 9 спеціалізацій. Щорічно понад 50 молодих науковців навчаються в аспірантурі (очна та заочна форма навчання) з 19 спеціалізацій. Повне виконання індивідуальних планів в докторантурі та аспірантурі передбачає захист дисертаційних робіт на здобуття доктора наук, доктора філософії (кандидата наук). Ефективність навчання в докторантурі та аспірантурі становить 100%.

        Виконання науково-дослідних та дисертаційних робіт передбачає співпрацю університету з іншими науково-дослідними установами. Так, на даний час укладено угоди про наукову співпрацю з 36 вітчизняними та 14 закордонними установами.

      Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» – активний учасник науково-медичного життя країни. Щороку на базі університету проводиться не менше 25 Всеукраїнських, міжнародних конференцій, пленумів, симпозіумів та конгресів, які внесені до галузевого Реєстру МОЗ України та плану проведення наукових конференцій та семінарів МОН України.

      Постійними учасниками наукових форумів у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» є провідні вітчизняні та закордонні фахівці різних галузей медицини. Для широкого залучення медичної громади до участі у наукових заходах використовуються сучасні ІТ-технології: телеконференції, лекції в on-line режимі тощо.

    Щорічним підсумком наукових здобутків є наукова конференція професорсько-викладацького персоналу. В лютому 2018 року відбулася 99-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького університету. Під час роботи 20 наукових тематичних секцій були висвітлені наукові здобутки співробітників університету.

     Українські та зарубіжні науковці мають змогу оприлюднити результати досліджень у фахових наукових журналах університету: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» – (подано заявки на включення у наукометричні бази: Web of Science (січень 2018), DOAJ (травень 2018), «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» – (подано заявки на включення у наукометричні бази: Scopus, Web of Science. На розгляді) та Всеукраїнський медичний журнал молодих учених «Хист».

    Функціонує репозиторій БДМУ, до якого постійно додаються повнотекстові матеріали науковців університету; з науковими працями можуть ознайомитись не тільки наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та за кордоном.

      Станом на серпень 2018 року база даних наукових робіт містить 13405 електронних документів.

        БДМУ серед 10-ти найкращих ВУЗів відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus.

         З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності молодих науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; збереження і розвитку інтелектуального потенціалу функціонує Рада молодих учених.

     Традиційно в університеті проводиться Міжнародний медико-фармацевтичний науковий форум студентів і молодих учених, який у 2014 році вперше проведений у статусі Конгресу (BIMCO 2014), у ньому взяли участь близько 700 учасників з України, Польщі, Німеччини, Франції, Чехії, Литви, Молдови, Румунії, Узбекистану. Під час конгресу працювали 37 секційних засідань, серед яких англійською мовою «Theoretical medicine» і «Clinical medicine», з 4 засідань здійснювалася on-line трансляція; вперше проведено 37 клінічних майстер-класів.

     Студенти Буковинського державного медичного університету не тільки зустрічають своїх колег у рамках одного з найбільш масштабних міжнародних медичних форумів молодих науковців, але й самі активно відвідують, стають лауреатами конкурсів наукових робіт (близько 10 переможців щороку), міжнародних конференцій в Німеччині, Польщі, Словаччині, Румунії, Болгарії, Хорватії та багатьох інших країнах.