Перелік документів при плануванні дисертацій


п/п
Назва документу Число примірників Примітка Посилання на шаблон
1 Заява на ім’я ректора, в якій повинно бути прохання про дозвіл виконувати наукову роботу 1 Заява пишеться власноручно, а не друкується. Підписується у наукового консультанта (керівника), завідувача ДАМКО, проректора з наукової роботи,  ректора. Файл
2 Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією вченій раді університету про планування наукової роботи 1 Файл
3 Розширена анотація 3 Файл
4 Звіт про патентно-інформаційне дослідження 3 Сектор інноваційного розвитку
5 Тематична карта 2 Файл
6 Календарний план 2 поквартально Файл
 7 Атестація здобувачів 2

Індивідуальний план наукової роботи

Атестація здобувача

Звіт здобувача

Витяг з протоколу засідання кафедри

Файл

Файл

Файл

Файл

 8 Рецензії: від доктора і кандидата наук; для докторської дисертації – від двох докторів наук 2
9 План метрологічного забезпечення виконання 2  Файл
10 Відомості про дисертанта 3 Файл
11 Відомості щодо проведення біомедичної експертизи:
1. Зразок на планування – дослідження без експериментів
2. Зразок на планування – експериментальне дослідження
3. Зразок на планування – клініко-експериментальне дослідження
4. Зразок на планування – клінічне дослідження
2 голова комісії проф. Заморський І.І., засідання- 2 четвер, 2 тиждень. О 15:00 годині
12 Формуляр інформованої згоди пацієнта 1 Файл
  13 Доповідь з презентацією в програмі  Microsoft PowerPoint  (формат –  pptx) – тема роботи, мета та завдання, очікувані результати