Перелік документів при плануванні дисертацій


п/п
Назва документу Число примірників Примітка
1 Заява-на-ректора-про-дозвіл-виконувати-наукову-роботу 1 Заява пишеться власноручно, а не друкується. Підписується у наукового консультанта (керівника), завідувача відділу докторантури та аспірантури, проректора з наукової роботи,  ректора.
2 Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією вченій раді університету про планування наукової роботи 1
3 Розширена анотація 3
4 Звіт про патентно-інформаційне дослідження 3 Сектор інноваційного розвитку
5 Тематична карта 2
6 Календарний план 2 поквартально
 7 Аспіранту  2 Наукова складова:

Індивідуальний навчальний план. НАУКА Медсестринство

Індивідуальний навчальний план. НАУКА. Медицина. Педіатрія. Стоматологія

Освітня складова:

Індивідуальний навчальний план. ОСВІТА. Медсестринство

Індивідуальний навчальний план. ОСВІТА. Медицина. Педіатрія Стоматологія

 8 Здобувачу 2

Наукова складова:

Індивідуальний навчальний план. НАУКА. Медицина. Педіатрія. Стоматологія

Індивідуальний навчальний план. НАУКА Медсестринство

Освітня складова:

Індивідуальний навчальний план. ОСВІТА. Медицина. Педіатрія Стоматологія

Індивідуальний навчальний план. ОСВІТА. Медсестринство

Атестація здобувача

Звіт здобувача

Витяг з протоколу засідання кафедри

 9 Рецензії: від доктора і кандидата наук; для докторської дисертації – від двох докторів наук 2
10 План метрологічного забезпечення виконання 2
11 Відомості про дисертанта 3
12 Відомості щодо проведення біомедичної експертизи:
1. Зразок на планування – дослідження без експериментів
2. Зразок на планування – експериментальне дослідження
3. Зразок на планування – клініко-експериментальне дослідження
4. Зразок на планування – клінічне дослідження
2 голова комісії

проф. Заморський І.І., засідання – 2 четвер,

3 четвер місяця. О 15:00 годині

13 Формуляр інформованої згоди пацієнта 1
  14 Доповідь з презентацією в програмі  Microsoft PowerPoint