Перелік документів для планування кафедральних НДРп/п

Назва документу

Число примірників

Примітка

Посилання на шаблон

1 Витяг з протоколу кафедри про планування

2

Файл
2 Кошторис (витрат на науково-дослідну роботу) від посадового окладу

2

Файл
3 Звіт про інформаційно-патентні дослідження

2

Сектор інноваційного розвитку
4 Тематична карта

2

   Файл
5 Реєстраційна карта 2 Сектор інноваційного розвитку
6 Перелік експериментальних тварин необхідних для виконання НДР 2
7 Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження 2 Файл
8 Список виконавців та співвиконавців 2 Файл
9 План метрологічного забезпечення 2 Файл
10 Рецензія на планування науково-дослідної роботи від 3-ох рецензентів 2
11 Робочий план (1-го року виконання) 2 Файл
12 Індивідуальні плани на всі роки виконання НДР