images

РЕЄСТР наукових фахових видань України

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги перелік українських наукових періодичних видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science.
журналы

 

 

 

 

Znak-email

Контактний e-mail:

coordrada@bsmu.edu.ua