Платформа Web of Science

Clarivet Analitics
Платформа WEB OF SCIENCE – міжнародна мультидисциплінарна наукометрична база даних компанії «Clarivate Analytics» (колишній підрозділ з наукової власності та науки «Thomson Reuters»). Платформа об’єднує понад 12 712 журналів, 12 000 матеріалів конференцій, 61 000 наукових монографій, більше 59 млн. записів наукових публікацій, понад 1 млрд пристатейних посилань на бібліографію. Дані про публікації та цитування – понад 10 років, оновлення бази даних відбувається кожні 2 тижні.
Доступними є наступні бази даних:
Science Citation Index Expanded (1970-2017)
Social Science Citation Index (1970-2017)
Arts and Humanities Citation Index (1975-2017)
Conference Proceedings Citation Index (1990-2017)
Book Citation Index (2003-2017)
Scielo Citation Index (1980-2017)
Emerging Sources Citation Index (2015-2017)
Korean Journal Index (1980-2017)
Chinese Science Citation Database (1989-2017)
Russian Science Citation Index (2002-2017)
Derwent Innovations Index (1963-2017)
MEDLINE (1950-2017)
Emerging Sources Citation Index (2015-2017) – журнали для яких поки що не вираховується імпакт-фактор, але вони є претендентами на його отримання.

Платформа WEB OF SCIENCE для пошуку і збереження наукової інформації доступна з ліцензованих IP-адрес вузу за посиланням:
http://webofscience.com/
Ресурс InCites Journal Citation Reports доступний за адресою:
https://jcr.incites.thomsonreuters.com