Склад Координаційної ради

Склад Координаційної ради
Склад Координаційної Ради Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет” з питань представництва наукових досягнень та підвищення їх авторитетності в міжнародному науково-інформаційному просторі:
Голова – д.м.н.,професор Годованець Ю.Д.
Заступник голови – д.м.н., професор Сидорчук Р.І. e-mail: sydorchuk.r@bsmu.edu.ua

Члени Координаційної Ради:
Цимбал В.І. – директор бібліотеки;

Стахова Т.С. – фахівець I категорії редакційно-видавничого відділу;

Дейнека С.Є. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології (відповідальний секретар науково-практичного журналу “Клінічна та експериментальна патологія”);

Мойсей А.А. – д.іст.н., професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства (головний редактор Українсько-румунського наукового журналу “Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”);

Кривецький В.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії людини ім.М.Г.Туркевича (заступник головного редактора науково-практичного журналу “Буковинський медичний вісник”);

Слободян О.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (заступник головного редактора науково-практичного журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”);

Павлуник І.І. -вчений секретар університету (відповідальний секретар науково-практичного журналу “Міжнародний ендокринологічний журнал”);

Тюлєнєва О.А. – к.м.н., доцент кафедри патологічної анатомії (науковий керівник студентського наукового товариства та голова Ради молодих учених), e-mail: tuleneva@bsmu.edu.ua;

Безрук В.В. – к.мед.н., доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини (відповідальний за проведення наукових форумів);

Годованець О.С. – к.м.н., доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини (відповідальний редактор електронної версії журналу “Неонатологія, хірургічна та перинатальна медицина” в системі OJS), e-mail: godovanec.oleksij@bsmu.edu.ua;

Степанченко М.С. – к.м.н. ст. лаборант кафедри урології та нейрохірургії (відповідальний редактор електронної версії журналу “Буковинський медичний вісник” в системі OJS),e-mail: stepanchenko@bsmu.edu.ua;

Проняєв Д.В. – к.м.н., доцент кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (відповідальний редактор електронної версії журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” в системі OJS), e-mail: proniaiev@bsmu.edu.ua;

Сорохан В.Д. – к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (відповідальний редактор електронної версії журналу “Клінічна та експериментальна патологія” в системі OJS), e-mail: sorohan.vasyl@bsmu.edu.ua;

Аністратенко А.В. – к.філол.н., викладач кафедри суспільної наук та українознавства (відповідальний редактор електронної версії журналу “Актуальні питання суспільних наук та історії медицини” в системі OJS), e-mail: oirak@bsmu.edu.ua;

Юр`єва Л.М. – к.м.н., доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології (відповідальна за реєстрацію наукових часописів в наукометричних базах, міжнародних каталогах та бібліотеках);

Ширєнкова А.О. – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу з сектором інформаційного обслуговування бібліотеки, e-mail: Sh.Alina@bsmu.edu.ua;

Мельничук О.М. – провідний фахівець сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення.