imagesВ Міністерстві освіти та науки України зареєстровано 1508 наукових фахових видань України та 87 електронних наукових фахових видань України.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 10.05.2017).