imagesВ Міністерстві освіти та науки України зареєстровано 1638 наукових фахових видань України актуальний Наказ МОН від 28.12.2017 №1714.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 10.05.2017).

Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги перелік українських наукових періодичних видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science. 100 журналів.
Дата останнього оновлення: 02.06.2018.журналы