imagesВ Міністерстві освіти та науки України зареєстровано 1701 наукове фахове видання України, актуальний Наказ МОН від 24.05.2018 №527.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги перелік українських наукових періодичних видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science. 105 журналів.
Дата останнього оновлення: 09.09.2018.журналы