imagesВ Міністерстві освіти та науки України зареєстровано 1508 наукових фахових видань України та 87 електронних наукових фахових видань України.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 10.05.2017).

Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги перелік українських наукових періодичних видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science. 98 журналів.
Дата останнього оновлення: 27.10.2017.журналы.