Всесвітній День науки.

images

Сучасне сьогодення – світ наукових досягнень та розвитку технологій. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» відзначає Всесвітній день науки вагомими здобутками.

Університет серед 10-ти найкращих ВУЗів відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus. За показниками наукометричної бази даних Scopus університет посідає 8 місце серед вищих медичних навчальних закладів.

Cтворено Координаційну Раду БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі.

Функціонує новий структурний підрозділ «Проблемна науково-дослідна лабораторія БДМУ».

Патенти університету, заявником і власником якого є БДМУ, другий рік поспіль визнано кращими у Чернівецькій області на Всеукраїнському конкурсі «Винахід року».

Університетом проведено 41 науковий захід, з них 11 наукових заходів згідно до галузевого Реєстру МОЗ України, 1 науковий захід – згідно плану МОН України, 1 науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 1 семінар-нарада, 1 науково-практичний реліз, 15 регіональних (міжрегіональних) науково-практичних конференцій,
1 майстер-клас, 1 семінар-практикум з міжнародною участю та 1 науково-методичний семінар, 1 тренінг, 5 круглих столів, 2 міжнародні лекції.

В університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, який підтримує міжнародне партнерство
з медичними конференціями 10-ти ВНЗ Європи та світу. У 2017 році учасниками щорічного міжнародного молодіжного наукового форуму СНТ БДМУ BIMCO стали 1770 молодих учених з 17 країн.

На кафедрах університету функціонує 55 студентських наукових гуртків, в яких займається близько 1300 студентів всіх факультетів
і спеціальностей БДМУ. У 2017 році 945 студентів взяли участь
у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, з них 116 стали призерами конференцій, 10 – переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2 студентів – лауреатами Премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України.

Професорсько-викладацький склад університету налічує 92 докторів та 403 кандидатів наук. Виконується 20 докторська та 132 кандидатських дисертацій.

В університеті видаються 6 науково-практичних журналів: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», “Міжнародний ендокринологічний журнал”, українсько-румунський «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини». Журнали перереєстровані та включені до Переліку фахових видань України. Індексовані  у міжнародних науковометричних базах.

Працює репозиторій БДМУ в якому з науковими працями можуть ознайомитись не тільки наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та за кордоном, серед ВМ(Ф)НЗ України займає 4-те місце, серед ВНЗ України 54-те місце.

Налагоджено партнерські зв’язки та укладено угоди про співпрацю
в науково-освітній сфері з 9 закордонними установами з 6 країн. Всього діючих угод – 58.

ПЛАН ЗАХОДІВ

 щодо проведення Всесвітнього Дня науки (10.11.2017 р.)

у Вищому державному навчальному закладі України

«Буковинський державний медичний університет»

 

№ з/п Назва заходу Місце проведення Терміни проведення Висвітлення у засобах масової інформації, у т.ч. сайт БДМУ Відповідальні особи
1. Інформаційна

година

«Відкритий щоб … бути доступним»

в рамках Міжнародного тижня відкритого доступу

Наукова

бібліотека

23.10. –

10.11.17 р.

Прес-секретар Зав. інформаційно-бібліографічним відділом
Ширєнкова А.О.,

провідний бібліотекар відділу Задерей С.І.

2.

 

Круглий стіл

«Масиви науково-медичної інформації»

(пошук наукової інформації за напрямком кафедри)

Кафердра онкології та радіології 26.10.17 р. Прес-секретар Завідувачі кафедр,

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом
Ширєнкова А.О.,

провідний бібліотекар відділу Задерей С.І.

Кафедра сімейної медицини 30.10.17 р. Прес-секретар
Кафедра фізіології людини
ім. Я.Д. Кіршенблата

 

31.10.17 р. Прес-секретар
3. Інформаційна година

до Всесвітнього Дня науки

Наукова

бібліотека

03.11.17 р.

09.11.17 р.

Прес-секретар Зав. інформаційно-бібліографічним відділом
Ширєнкова А.О.,

провідний бібліотекар відділу Задерей С.І.

4. Науковий семінар

«Здобутки та

новітні розробки науковців БДМУ»

Кафедри університету 06.11. – 10.11.2017 р. Прес-секретар Завідувачі кафедр,

керівники
кафедральних СНТ

5. Виставка наукових
праць та видань
науковців БДМУ
Наукова

бібліотека

06.11. -10.11.2017 р. Прес-секретар Директор

бібліотеки

Цимбал В.І.

6. Засідання Ради
молодих учених та студентського наукового
товариства БДМУ
Конференц­

зала

08.11.2017 р.

початок
о 16.30 год.

Прес-секретар Науковий керiвник СНТ, доц. Тюлєнєва О.А.
7. Засідання англомовного студентського інтелектуального клубу «Debates Competition Club» Конференц­

зала

14.11.2017 р.

початок
о 16.30 год.

Прес-секретар Заступник голови РМУ,

ас. Сливка Н.О.

8. Публікації  «Перспективи розвитку медичної науки в Україні» Публікації в газеті, розсилки в електронні ЗМІ Листопад 2017 р. Прес-секретар Завідувач відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури

проф. Булик Р.Є.