Науково-практичний журнал “Патологія”

11

Шановні науковці!

Повідомляємо, що науково-практичний журнал “Патологія”, який з 2004 р. видає ЗДМУ, включений до найпрестижнішої міжнародної наукометричної бази даних – Web of Science.

Окрім цього, журнал входить до понад 25 міжнародних баз даних, архівів, репозиторіїв, електронних бібліотек та інших електронних ресурсів. Публікації в журналі задовільняють вимоги нового порядку присудження вчених чвань і наукових ступенів, який почав діяти з 1 січня 2016 р. і вимагає від здобувачів публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема Web of Science. «Патологія» повністю відповідає вимогам МОН щодо таких видань.

Редколегія журналу «Патологія» продовжить серйозну редакційну політику з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій Міжнародного Комітету Редакторів Медичних журналів (ICMJE) стосовно рукописів, що подаються у біомедичні журнали.

Запрошуємо до співпраці!