Всесвітній день науки. Заходи

Sci-Hub_2

Наукові здобутки БДМУ

10 листопада – Всесвітній день науки. Загальновідомо, що сучасне сьогодення – світ наукових досягнень та розвитку технологій. Саме тому в БДМУ велика увага приділяється науковій діяльності й університет має вагомі досягнення в цьому напрямку.

Університет нагороджений Гран-Прі у номінації «Лідер інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентації національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі».

БДМУ серед 10-ти найкращих ВУЗів відповідно до рейтингу ВНЗ України за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus. За показниками наукометричної бази даних Scopus університет посідає 8 місце серед вищих медичних навчальних закладів.

Патент на винахід «Багаточастотний фазовий спосіб вимірювання дальностей об’єктів у радіодіапазоні», заявником і власником якого є БДМУ визнано кращим у Чернівецькій області на Всеукраїнському конкурсі «Винахід року».

В Буковинському державному медичному університеті лише за минулий навчальний рік проведено 43 наукових заходи, з них 12 наукових заходів згідно до галузевого Реєстру МОЗ України, 1 науковий захід згідно плану МОН України, 15 регіональних науково-практичних конференцій.

BIMCO

В університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, який підтримує міжнародне партнерство з медичними конференціями 10-ти ВНЗ Європи та світу. Студентське наукове товариство БДМУ є членом Всеукраїнської асоціації студентів-медиків (UMSA) та Міжнародної федерації студентських медичних асоціацій (IFMSA).

На кафедрах університету функціонує 53 студентських наукових гуртки, в яких займається понад 1300 студентів всіх факультетів і спеціальностей БДМУ. У 2016 році понад 1000 студентів взяли участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, з них 152 стали призерами конференцій, 15 – переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 3 студентів – лауреатами Премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України.

Професорсько-викладацький склад університету налічує 88 докторів та 398 кандидатів наук. Виконується 21 докторська та 130 кандидатських дисертацій.

Працює репозиторій БДМУ в якому з науковими працями можуть ознайомитись не тільки наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та за кордоном, серед ВМ(Ф)НЗ України займає 2-ге місце, серед ВНЗ України 47-ме місце, 1929-те місце у світовому рейтингу репозиторіїв. Співробітниками університету було введено 6300 наукових праць, репозиторій містить: 10564 електронних записів; 5704 автори електронних записів; 18914 ключових слів.).

В університеті функціонують Центральна науково-дослідна лабораторія та Центр клінічних досліджень, 4 міжкафедральних лабораторії (біохімічна, мікробіологічна, морфологічна, імунологічна), а також 17 кафедральних лабораторій.

Видавнича діяльність

В університеті видаються 6 науково-практичних журналів:

«Буковинський медичний вісник»,

«Клінічна анатомія та оперативна хірургія»,

«Клінічна та експериментальна патологія»,

«Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»,

«Міжнародний ендокринологічний журнал»,

«Актуальні питання суспільних наук та історії медицини».

Журнали перереєстровані та включені до Переліку фахових видань України. Індексовані у міжнародних наукометричних базах.

Журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» зареєстрований як фаховий спільний українсько-румунський. Матеріали друкуються українською, російською, французькою та англійською мовами.

Активно впроваджується програмне забезпечення за «Проектом загальнодоступних знань»(OJS). Журнали внесено до системи OJS та електронної бази Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN» на трьох мовах (українська, англійська, російська версії). Зареєстровано у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, на пошуковій платформі Google Scholar.

Налагоджено партнерські зв’язки та укладено угоди про співпрацю в науково-освітній сфері з 8 закордонними установами з 7 країн. Всього діючих угод – 44.