“Український журнал клінічної та лабораторної медицини”

Шановні колеги !      Повідомляємо, що журнал ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Україна, м.Рубіжне) рішенням Атестаційної колегії МОН України  включений до Переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публі­куватися результати дисертаційних досліджень, за напрямами: медичні науки, біологічні науки, фар­мацевтичні науки (Наказ Міністерства освіти і науки України 11.07.2016 № 820). Закликаємо вас до співпраці і надсилаємо правила для авторів журналу. Крім …

Науково-практичний журнал «Клітинна та органна трансплантологія»

Шановні колеги! Готується до друку черговий номер науково-практичного журналу «Клітинна та органна трансплантологія». Журнал видається трьома мовами (українською, російською та англійською) в друкованій та on-line версіях. Видання включене до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних та біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014) та до Index Copernicus, Ulrich‘s PeriodicalsDirectory, NLM Catalog, CiteFactor, International Scientific Indexing та Open Academic Journals Index. Журнал включено до бази даних PubMed і найближчим часом будуть доступні …

«Південноукраїнський медичний науковий журнал» № 15 (2016)

Шановні колеги, доброго дня! Громадська організація «Південна фундація медицини» пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу в п’ятнадцятому номері журналу «Південноукраїнський медичний науковий журнал». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання: КВ №19535-9335Р від 26.11.2012 р. Умови публікації в журналі: 1. Оформити статтю згідно вказаних вимог. 2. Заповнити відомості про автора. 3. Надіслати до 23 вересня 2016 року рукопис статті …

Науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія»

Шановні колеги!     Запрошуємо вас взяти участь у публікації статей ваших колег, аспірантів, докторантів у науково-практичному журналі «Психіатрія, неврологія та медична психологія» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук (Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 №515) та психологічних наук (Додаток 17 до наказу Міністерства освіти …

Міжнародний журнал інноваційні дослідження в області медичних наук

Міжнародний журнал інноваційні дослідження в області медичних наук E-ISSN No. – 2455-8737 P-ISSN 2455-7483 Номер- IJIRMS Імпакт – фактор Значення на 2015 рік: 1,158 Шановні Автори / Мої шановні колеги і дослідники, Інформаційний лист липня 2016 року Подача відкрита для липня- 2016 року Остання дата подачі: 25 июля 2016 Прийом повідомлень: в протягом 2-3 днів з моменту подачі Публікація (Інтернет): …